ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου σε έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Παροχή συμβουλευτικού έργου σε επίπεδο τεχνογνωσίας συστημάτων CAD/CAM/CAE», (κωδ. resCom80248), με επιστημονικά υπεύθυνο τον επίκουρο καθηγητή του ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας κ. Τσουκνίδα Αλέξανδρου.

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ:

Πρόσκληση Ω55346914Β – Ορθή επανάληψη