ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, δύο (2) θέσεων Εξωτερικών συνεργατών για επικουρικό έργο στο νέο κύκλο του ΠΜΣ Σπουδών “Συστήματα CAD/CAM και Σχεδιασμός Προϊόντων” 2018-2019 (κωδ. resCom 80302) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 3406/ τ.Β’ /10-08-2018).

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ