Για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου με δύο (2) εξωτερικών συνεργατών για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο έργο «Κάλυψη Οργανωτικών Δαπανών προγράμματος ERASMUS+ Ακαδημαϊκού έτους 2018-2019», (κωδ. resCom 80240).

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:

https://goo.gl/5nBeo4