Για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου με έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο έργο «Δράση ΚΑ1 με ένα δικαιούχο στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2018-1-EL01-KA107-047201)», (κωδ. resCom 80303).

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:

https://goo.gl/5ZpEok