Προκήρυξη θέσεων τακτικού Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.). Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο αρχείο της προκήρυξης που επισυνάπτεται.

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ:

ΠΡΟΚ-2018-Ν.4485-8