Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2018-2019 στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας” ΕΔΒΜ 82 (MIS 5030473).

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ:

Πρόσκληση 695.2019_ΩΜ1Ψ46914Β-ΝΛΨ-1