Προκηρύσσουμε την πρόσληψη Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών, για ανάθεση διδακτικού έργου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη έκτακτων διδακτικών αναγκών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τα Γρεβενά κατά το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Κατεβάστε την προκήρυξη για περισσότερες πληροφορίες.

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ:

ΠΡ-ΣΥΝ-2018-2019-4