ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

To Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει το  εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος» – “Master of Science (MSc) in Welding Engineering and Non Destructive Inspection”. Δείτε περισσότερα στην προκήρυξη που επισυνάπτεται.

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2019-2020

ΑΙΤΗΣΗ ΠΜΣ