Για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου με έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη στο έργο «Διαχείριση Εσόδων των νέων Π.Μ.Σ. του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το άρθρο 37παρ.4 του Ν.4485/2017», (κωδ. resCom 80300). Δείτε περισσότερα στον σύνδεσμο της ιστοσελίδας του ΕΛΚΕ ή στην επισυναπτόμενη πρόσκληση.

 

https://bit.ly/2HgozUY

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ