ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΔΒΜ96 (αρ πρωτ. 4313/24-04-2019)

Κατόπιν του Ν. 4610/07-05-2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» και της 1 ης τροποποίησης της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΔΒΜ96 – ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 2019-2022 (ΑΔΑ 6ΓΗ9465ΧΙ8-7ΛΔ) η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση ακαδημαικης διδακτικης εμπειριας σε νεους επιστημονες κατοχους διδακτορικου 2019-2020 στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ. Όσοι Φάκελοι υποψηφιοτήτων έχουν κατατεθεί στη γραμματεία του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας θα επιστραφούν.