Επισυνάπτουμε προσκλήσεις για τις ορκωμοσίες Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε, Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε, Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε . και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 05/06/2019 στο αμφιθέατρο “Σπύρος Αρσένης”.

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ

Πρόσκληση Ορκωμοσίας-1

Πρόσκληση Ορκωμοσίας-2