Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι τo Σάββατο 17 Αυγούστου 2019 ώρα 9:00, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις του π.ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας για προγραμματισμένη συντήρηση των Μετασχηματιστών. Οι εργασίες θα διαρκέσουν περίπου ένα 3ωρο. Πριν τη διακοπή της ηλεκτρική ενέργειας εργαζόμενοι, επιστ. Συνεργάτες και λοιπό προσωπικό πρέπει να φροντίσουν για τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που χειρίζονται.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το δίκτυο θεωρείται ότι έχει τάση και ανά πάσα στιγμή μπορεί να επανέλθει σε ενέργεια.