Μίσθωση 150 κλινών σε ένα ή περισσότερα ακίνητα (ελάχιστης δυναμικότητας 40 κλινών) για τη στέγαση φοιτητών του Τ.Ε.Ι Δυτ. Μακεδονίας, στην Κοζάνη για διάστημα από 01-09-2018 έως 30-06-2020», αρ. διακ. 5/2018.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του World Wide Web, πριν παραλάβουν το κείμενο της Διακήρυξης θα πρέπει να παρέχουν τα στοιχεία τους στην παρακάτω φόρμα, έτσι ώστε το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας να έχει στη διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 5/2018
ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΠΟΛΗ / Τ.Κ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΦΑΞ:
e-mail:

Η παραπάνω φόρμα θα πρέπει υποχρεωτικά να αποσταλεί στα e-mail oikon6@teiwm.gr ή oikon2@teiwm.gr του Τμήματος Προμηθειών και Διαχείρισης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Δείτε τη διακήρυξη